Organy zarządzające i doradcze

Organy zarządzające:
Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku - Damian Tanajewski

Główny Księgowy – Izabela Urszula Hajdukiewicz

Organy doradcze:
Rada artystyczno-programowa – Rada jest wewnętrznym organem Opery. Pełni rolę opiniodawczą i doradczą Dyrektora Opery. Rada działa na podstawie Statutu i Regulaminu. Składa się od 5 do 7 członków, powoływanych spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury.
Zarząd i Minister mogą desygnować do składu Rady po jednym przedstawicielu jako członków Rady.

Metryka strony

Udostępniający: Opera i Filharmonia Podlaska

Wytwarzający/odpowiadający: Jakub Szumarski

Wprowadzający: Jakub Szumarski

Data wprowadzenia: 2008-03-31

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Jakub Szumarski

Data publikacji: 2008-03-31