Majątek

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WG STANU NA 31.12.2020
OPERA I FILHARMONIA PODLASKA - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI IMIENIA STANISŁAWA MONIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
Grupa rodzajowa aktywów trwałych Wartość Umorzenie Zwiększenia/ Wartość
początkowa   zmniejszenia bilansowa
Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania 1 155 047,20 769 598,47 385 448,73
 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej 208 211 040,86 39 973 620,86 276 106,66 168 471 227,92
42 298,74
Urządzenia techniczne i maszyny 13 409 587,66 11 087 515,83 52 736,04 2 374 807,87
 
Środki transportu 465 773,54 375 409,46 90 364,08
Inne środki trwałe 13 270 029,42 11 715 222,87 75 183,57 1 629 990,12
 
Razem 236 511 478,68 63 921 367,49 361 727,53 172 951 838,72

 

Metryka strony

Udostępniający: Opera i Filharmonia Poddlaska

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Wiszniewska

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Grzegorz Przedlacki

Data wprowadzenia: 2008-03-31

Modyfikujący: Grzegorz Przedlacki

Data modyfikacji: 2021-04-06

Opublikował: Grzegorz Przedlacki

Data publikacji: 2008-03-31