Majątek

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WG STANU NA 31.12.2021
OPERA I FILHARMONIA PODLASKA - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI IMIENIA STANISŁAWA MONIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
Grupa rodzajowa aktywów trwałych Wartość Umorzenie Zwiększenia/ Wartość
początkowa   zmniejszenia bilansowa
Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania 1 155 047,20 885 103,19   327 696,37
 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej 209 767 781,96 50 440 695,87 0,00 159 327 086,09
 
Urządzenia techniczne i maszyny 13 908 804,64 12 907 846,11 0,00 1 000 958,53
 
Środki transportu 465 773,54 416 690,68   49 082,86
 
Inne środki trwałe 13 364 416,50 13 067 851,83 0,00 296 564,67
 
Razem 238 661 823,84 77 718 187,68 0,00 160 943 636,16
0,00

 

Metryka strony

Udostępniający: Opera i Filharmonia Poddlaska

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Wiszniewska

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Grzegorz Przedlacki

Data wprowadzenia: 2008-03-31

Data modyfikacji: 2023-06-22

Opublikował: Grzegorz Przedlacki

Data publikacji: 2008-03-31