Majątek

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WG STANU NA 31.12.2019
OPERA I FILHARMONIA PODLASKA - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI IMIENIA STANISŁAWA MONIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
Grupa rodzajowa aktywów trwałych Wartość Umorzenie Zwiększenia/ Wartość
początkowa   zmniejszenia bilansowa
Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania 1 155 047,20 711 846,11 443 201,09
 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej 207 060 661,03 34 767 841,46 1 150 379,83 173 443 199,40
 
Urządzenia techniczne i maszyny 12 956 082,90 10 171 292,02 485 667,06 3 238 295,64
 32 162,30
Środki transportu 372 336,02 348 706,50 93 437,52 117 067,04
Inne środki trwałe 12 974 466,56 10 964 220,70 295 562,86 2 305 808,72
 
Razem 234 518 593,71 56 963 906,79 2 025 047, 27 179 547 571,89
32 162,30

 

Metryka strony

Udostępniający: Opera i Filharmonia Poddlaska

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Wiszniewska

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Jakub Szumarski

Data wprowadzenia: 2008-03-31

Modyfikujący: Jakub Szumarski

Data modyfikacji: 2020-05-12

Opublikował: Jakub Szumarski

Data publikacji: 2008-03-31