Majątek

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WG STANU NA 31.12.2017
OPERA I FILHARMONIA PODLASKA - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU
Grupa rodzajowa aktywów trwałych Wartość Umorzenie Zwiększenia/ Wartość
początkowa   zmniejszenia bilansowa
Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania 1 029 654,17 596 341,39 125 393,03 558 705,81
 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej 205 785 984,90 24 437 439,30   181 348 545,60
 
Urządzenia techniczne i maszyny 12 683 334,65 8 259 823,77 115 145,31 4 538 656,19
 
Środki transportu 478 361,15 298 940,17   46 168,98
133 252,00
Inne środki trwałe 12 764 303,36 9 187 295,39 1 900,00 3 578 907,97
 
Razem 232 741 638,23 42 779 840,02 242 438,34 190 070 984,55
133 252,00

 

Metryka strony

Udostępniający: Opera i Filharmonia Poddlaska

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Hajdukiewicz

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Jakub Szumarski

Data wprowadzenia: 2008-03-31

Data modyfikacji: 2018-05-07

Opublikował: Jakub Szumarski

Data publikacji: 2008-03-31