Status prawny

Organizatorami Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku są Minister Kultury i Województwo Podlaskie. Ogólny nadzór nad Operą sprawuje Minister Kultury, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Podlaskiego. Opera wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego pod nr 1 i posiada osobowość prawną.

Metryka strony

Udostępniający: Opera i Filharmonia Podlaska

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Przedlacki

Wprowadzający: Grzegorz Przedlacki

Data wprowadzenia: 2008-03-31

Data modyfikacji: 2011-09-16

Opublikował: Grzegorz Przedlacki

Data publikacji: 2008-03-31