Organy zarządzające i doradcze

Organy zarządzające:

p.o. Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki
– prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
Zastępca Dyrektora – Wojciech Tołkin-Żmijewski
Główny Księgowy – Bożena Halina Wiszniewska

Organy doradcze:
Rada artystyczno-programowa – Rada jest wewnętrznym organem Opery. Pełni rolę opiniodawczą i doradczą Dyrektora Opery. Rada działa na podstawie Statutu i Regulaminu. Składa się od 5 do 7 członków, powoływanych spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury.
Zarząd i Minister mogą desygnować do składu Rady po jednym przedstawicielu jako członków Rady.

Metryka strony

Udostępniający: Opera i Filharmonia Podlaska

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Rogowska

Data wytworzenia: 2019-09-02

Wprowadzający: Grzegorz Przedlacki

Data wprowadzenia: 2008-03-31

Modyfikujący: Grzegorz Przedlacki

Data modyfikacji: 2020-12-08

Opublikował: Grzegorz Przedlacki

Data publikacji: 2008-03-31