Organy zarządzające i doradcze

Organy zarządzające:

Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki
– prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
p.o. Zastępcy Dyrektora - Tomasz Stygański
Główny Księgowy – Bożena Wiszniewska

Organy doradcze:
Rada artystyczno-programowa – Rada jest wewnętrznym organem Opery. Pełni rolę opiniodawczą i doradczą Dyrektora Opery. Rada działa na podstawie Statutu i Regulaminu. Składa się od 5 do 7 członków, powoływanych spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury.
Zarząd i Minister mogą desygnować do składu Rady po jednym przedstawicielu jako członków Rady.

Metryka strony

Udostępniający: Opera i Filharmonia Podlaska

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Rogowska

Data wytworzenia: 2019-09-02

Wprowadzający: Krzysztof Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-03-31

Data modyfikacji: 2023-10-17

Opublikował: Krzysztof Nowicki

Data publikacji: 2008-03-31